Npor.Ingr ve stejnokroji francouzského legionáře-listopad